Số: 04 / TB –HĐQT/2009                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 04 năm 2009

THÔNG BÁO
“V/v Chi trả cổ tức năm 2008”
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2009, Hội đồng Quản trị Công ty CP Truyền thông Thanh niên trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2008 như sau :
1.      Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2008 : 31/12/2008
2.      Tỷ lệ cổ tức được hưởng : 12%
3.      Thời gian chi trả cổ tức : Từ ngày 04/05/2009 đến ngày 29/05/2009
        (thứ bảy và chủ nhật nghỉ)
         Sáng : 9h – 11h30; chiều : 13h30 – 18h00
4.      Địa điểm và hình thức chi trả cổ tức :
a.      Nhận tiền mặt : tại Văn phòng Công ty - số 2B Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, TP. HCM.
b.      Chuyển khoản : Công ty chuyển tiền cổ tức vào tài khoản của cổ đông theo đề nghị của cổ đông bằng văn bản (Mẫu tại www.thanhniencorp.com.vn).
5.      Các giấy tờ cần thiết khi nhận cổ tức năm 2008 :
-         CMND (bản chính)
-         Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính)
-         Giấy uỷ quyền có chứng thực của chính quyền địa phương (trong trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác nhận, mẫu tại www.thanhniencorp.com.vn)     
-         Giấy giới thiệu và CMND của người nhận tiền (đối với cổ đông pháp nhân)
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Phòng Tài chính kế toán – Công ty CP Truyền thông Thanh niên
Số 2B Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, TP. HCM
Điện thoại : 39291846 – 39291847 – 39291848 (exit :227, 230)
 Quư cổ đông nhận cổ tức trước ngày 31/05/2009 được giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 27/2009/TT-BTC ngày 6/2/2009, Quý cổ đông nhận cổ tức sau ngày31/05/2009 thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
Trân trọng.
                                                  TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                            CHỦ TỊCH - NGUYỄN CÔNG KHẾ
Quay trở về    Đầu trang
LIÊN KẾT

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Thanh Niên được thành lập vào  ngày 04 tháng 01 năm 2006

- Công ty chuyên hoạt động kinh tế trong các lĩnh vực chính như sau:

Truyền Thông ; Quảng cáo ; Hệ thống nhà in trong nước ; Thương mại - Xuất nhập khẩu ; Đầu tư – Kinh doanh Bất Động Sản …