Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người liên quan của người nội bộ_ Bà Đặng Thị Thanh Trang ngày 16.03.2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người liên quan của người nội bộ_ Bà Đặng Thị Thanh Trang ngày 16.03.2023
[Chi tiết]
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người liên quan của người nội bộ_ Bà Đặng Thị Thanh Xuân ngày 16.03.2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người liên quan của người nội bộ_ Bà Đặng Thị Thanh Xuân ngày 16.03.2023
[Chi tiết]
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người liên quan của người nội bộ_ Bà Đặng Thị Thanh Trang ngày 13.03.2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người liên quan của người nội bộ_ Bà Đặng Thị Thanh Trang ngày 13.03.2023
[Chi tiết]
Thông báo: số 01/TB-HĐQT/23 về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Thông báo: số 01/TB-HĐQT/23 về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
[Chi tiết]
Quyết định số:01/QĐ-HĐQT/23 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Quyết định số:01/QĐ-HĐQT/23 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
[Chi tiết]
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ _ BÀ ĐẶNG THỊ THANH XUÂN ngày 09.03.2023
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ _ BÀ ĐẶNG THỊ THANH XUÂN ngày 09.03.2023
[Chi tiết]
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU _ BÀ ĐẶNG THỊ THANH TRANG ngày 06.03.2023
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU _ BÀ ĐẶNG THỊ THANH TRANG ngày 06.03.2023
[Chi tiết]
Thông báo giao dịch cổ phiếu ngày 15.02.2023 của người có liên quan của người nội bộ_ Bà Đặng Thị Thanh Trang
Thông báo giao dịch cổ phiếu ngày 15.02.2023 của người có liên quan của người nội bộ_ Bà Đặng Thị Thanh Trang
[Chi tiết]
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUƯ IV.2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUƯ IV.2022
[Chi tiết]
Báo cáo tài chính riêng quư IV năm 2022
Báo cáo tài chính riêng quư IV năm 2022
[Chi tiết]
BÁO CÁO T̀NH H̀NH QUẢN TRỊ NĂM 2022
BÁO CÁO T̀NH H̀NH QUẢN TRỊ NĂM 2022
[Chi tiết]
07/QĐ-HDQT/22 về việc hợp tác kinh doanh với ông Nguyễn Anh Nghĩa
07/QĐ-HDQT/22 về việc hợp tác kinh doanh với ông Nguyễn Anh Nghĩa tại 05 khu đất tại Thôn Sơn Hải 2, xă Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
[Chi tiết]
Ấn phẩm Duyên Dáng Việt Nam trở lại - Khởi đầu mới tràn đầy sắc màu độc đáo
Ấn phẩm Duyên Dáng Việt Nam với chủ đề Xuân 2023 - Khởi đầu mới đă chính thức được ra mắt độc giả sau một khoảng thời gian tạm vắng bóng. Sự trở lại lần này, hứa hẹn sẽ mang đến trạm đọc đầy thú vị, những thông tin bổ ích và góc nh́n đa chiều qua từng bài viết.
[Chi tiết]
Duyên Dáng Việt Nam lần thứ 30 - Bốn mùa và em
Duyên Dáng Việt Nam 30 là một chương tŕnh đặc biệt, đánh dấu cột mốc 25 năm với 30 mùa Duyên Dáng hội tụ nhiều tinh hoa nghệ thuật.
[Chi tiết]
Báo cáo tài chính riêng quư III.2022 & công văn số 127
Báo cáo tài chính riêng quư III.2022 & công văn số 127 về việc chênh lệch số liệu lợi nhuận sau thuế
[Chi tiết]
Quay trở về    Đầu trang
LIÊN KẾT

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Thanh Niên được thành lập vào  ngày 04 tháng 01 năm 2006

- Công ty chuyên hoạt động kinh tế trong các lĩnh vực chính như sau:

Truyền Thông ; Quảng cáo ; Hệ thống nhà in trong nước ; Thương mại - Xuất nhập khẩu ; Đầu tư – Kinh doanh Bất Động Sản …